Fredrikstad mønstringskontor 1805-1966

Registre til de eldste rullene finnes i arkivet etter Oslo mønstringsdistrikt. B-ruller over maskinister, fyrbøtere o.l. frem til 1948, er for alle mønstringskontorene i distriktet ført av mønstringssjefen i Oslo, men finnes i arkivet etter Oslo sjømannskontor. Ungdomsrulle 1819ff, se under Halden mønstringskontor.

Registerbind

Annotasjonsruller