Dødsfallsmeldinger

Dødsfallsmeldingene er som regel kun tilgjengelig på lesesalen i orginal. Mesteparten av de bevarte dødsfallsprotokollene hos lensmannen og skifteretten derimot, er stort sett digitalisert og tilgjengeliggjort på Digitalarkivet. For mange av disse dødsfallsprotokollene er det også utarbeidet dødsfallsregistre .


Skifter

Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo har i samarbeid utarbeidet en brosjyre Førstehjelp for arkivbrukere 5 - Skifter  som gir en innføring i

  • arveskiftenes historie
  • arveregler
  • hvilke opplysninger som registreres i skiftene
  • hvordan vi finner fram i skiftematerialet
  • hvor skiftene finnes

Brosjyren er nedlastbar i pdf-format ved hjelp av linken til høyre.

Nå er alle skifteprotokollene som finnes i sorenskriverarkivene fram til omkring 1840 digitalisert og tilgjengelig på Digitalarkivet.

For en del av dette materialet er det også utarbeidet registre. Disse kan noen ganger velges direkte i menyvalget (skiftekort/skifteregister) eller blir andre ganger først synlig når du har foretatt et utvalg.