Statsarkivet i Oslo ønsker nå å kartlegge hvilke kirkebøker og andre protokoller som finnes hos menighetene i Oslo, Akershus og Østfold.

Vi trenger å få oversikt over deres antall og type (ministerialbøker, klokkerbøker osv.), samt over innholdet i disse protokollene og tidsrommet de dekker.

Kartleggingen gjennomføres i form av en elektronisk spørreundersøkelse – vennligst bruk lenken nedenfor og den tilsendte valideringskoden. Det er mulig å svare for flere menigheter, men dette må gjøres for én av gangen. Etter at undersøkelsen for en menighet er gjennomført, kan man starte en ny for en ny menighet. 

Lenke til undersøkelsen: https://www.survey-xact.no/collect

Undersøkelsen vil være åpen til og med 11. november 2014.

Vi gjør oppmerksom på at alle ministerialbøker/kirkebøker skal avleveres til Statsarkivet i Oslo 80 år etter siste innføring, det vil si at kirkebøker avsluttet før 1935 skal avleveres. De resterende protokollene (som klokkerbøker, dagsregistre med mer) skal avleveres når de er utskrevet.

Dersom arkivmateriale nå står i fare for å gå tapt eller for å bli skadet, vennligst ta kontakt med Jolanta Akre [saoslo@arkivverket.no / 22 02 26 00]. Den samme kontakten kan benyttes for eventuelle spørsmål rundt kartleggingen.