Velkommen til oss!


Statsarkivet i Oslo er en depotinstitusjon for arkivmaterialet fra den lokale og regionale statlige forvaltningen innenfor Oslo, Østfold og Akershus. Institusjonen ble opprettet i 1914 under navnet Stiftsarkiverne i Kristiania, og hadde på den tid ansvar for et mye større område enn i dag. Les mer om dette under historikk.

Vi oppbevarer enkelte dokumenter fra slutten av 1500-tallet, men hovedvekten av arkivmaterialet er fra omkring 1750 og framover. Til sammen har vi vel 19.200 hyllemeter arkivsaker i våre magasiner i riksarkivbygningen på Sognsvann i Oslo som vi deler sammen med Riksarkivet (pr. 31.12.2009). Av dette er 125 hyllemeter kommunale arkiver og 600 hyllemeter arkiver etter private arkivskapere.

Statsarkivet i Oslo har også ansvar med å føre tilsyn av arkivforholdene i lokal og regional statlig forvaltning og i den kommunale sektor. Vi har derfor oppgaver som både gjør oss til et forvaltningsorgan og en vitenskapelig basert kulturverninstitusjon. Du kan lese mer om vårt ansvarsområde og oppgaver via menyen til venstre.

Riksarkivbygningen

Riksarkivbygningen ligger i skogkanten ved Sognsvann stasjon i Oslo. Foto: Jaro Hollan.