Ved Samisk arkiv finnes privatarkiver og arkiver fra offentlige institusjoner. 

Arkivbestand


Arkiivasisdoallu - Arkivbestand - Archives 2017

 

Arkivportalen

Det meste av Samisk Arkivs arkivmateriale er tilgjengelig i den nasjonale søkertjenesten: Arkivportalen. 

Søk og finn i


Arkivmateriale fra Sametinget, Samisk høgskole, Kautokeino kommune og Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter er deponert ved samisk arkiv. Forespørsler om disse arkivene skal rettes til den enkelte institusjon.

Sámi Arkiivvas gávdno priváhtaarkiivvat ja arkiivvat almmolaš institušuvnnas.

Árkiiva sisdoallu


Arkiivasisdoallu - Arkivbestand - Archives 2017

 

Arkiiva portála

Eanemus oassi Sámi Arkiivas lea gávdnomis riikkasiskkáldas ohcanbálvalusa Arkivportalen bokte.


-

-


Arkivmateriála Sámedikkis, Sámi allaskuvllas, Guovdageainnu suohkanis ja Gáldus lea deponerejuvvon Sámi arkiivii. Jus lea jearaldagat daid árkiivvaid birra, de sahttat váldet oktavuođa njuolga eaiggat institušuvnnain.