Ved Samisk arkiv finnes arkivmateriale fra offentlige institusjoner og privatarkiver.

Arkivmateriale fra Sametinget, Samisk høgskole, Kautokeino kommune og Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter er deponert ved samisk arkiv. Forespørsler om disse arkivene skal rettes til den enkelte institusjon.

Arkivbestand


Árkiivasisdoallu - Arkivbestand - Archives

 

Arkivportalen

Det meste av Samisk Arkivs arkivmateriale er tilgjengelig i den nasjonale søkertjenesten: Arkivportalen .  

Sámi Arkiivvas gávdno arkiivamateriála almmolaš institušuvnnain ja priváhtaarkivain.

Arkivmateriála Sámedikkis, Sámi allaskuvllas, Guovdageainnu suohkanis ja Gáldus lea deponerejuvvon Sámi arkiivii. Jus lea jearaldagat daid árkiivvaid birra, de sahttat váldet oktavuođa njuolga eaiggat institušuvnnain.

Árkiiva sisdoallu


Árkiivasisdoallu - Arkivbestand - Archives

 

Arkiiva portála

Eanemus oassi Sámi Arkiivas lea gávdnomis riikkasiskkáldas ohcanbálvalusa Arkivportalen  bokte.