Ved Samisk arkiv finnes arkivmateriale fra offentlige institusjoner og privatarkiver. 

Arkivbestand


Árkiivasisdoallu - Arkivbestand - Archives

 

Arkivportalen

Det meste av Samisk Arkivs arkivmateriale er tilgjengelig i den nasjonale søkertjenesten: Arkivportalen. 

Søk og finn i


Arkivmateriale fra Sametinget, Samisk høgskole, Kautokeino kommune og Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter er deponert ved samisk arkiv. Forespørsler om disse arkivene skal rettes til den enkelte institusjon.

Sámi Arkiivvas gávdno arkiivamateriála almmolaš institušuvnnain ja priváhtaarkivain.

Árkiiva sisdoallu


Árkiivasisdoallu - Arkivbestand - Archives

 

Arkiiva portála

Eanemus oassi Sámi Arkiivas lea gávdnomis riikkasiskkáldas ohcanbálvalusa Arkivportalen bokte.


-

-


Arkivmateriála Sámedikkis, Sámi allaskuvllas, Guovdageainnu suohkanis ja Gáldus lea deponerejuvvon Sámi arkiivii. Jus lea jearaldagat daid árkiivvaid birra, de sahttat váldet oktavuođa njuolga eaiggat institušuvnnain.