Ved Samisk arkiv finnes privatarkiver og arkiver fra offentlige institusjoner. 

Arkivbestand


Arkiivasisdoallu - Arkivbestand - Archives 2017

 

Arkivportalen

Det meste av Samisk Arkivs arkivmateriale er tilgjengelig i den nasjonale søkertjenesten: Arkivportalen. 


Arkivmateriale fra Sametinget, Samisk høgskole, Kautokeino kommune og Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter er deponert ved samisk arkiv. Forespørsler om disse arkivene skal rettes til den enkelte institusjon.

Sámi Arkiivvas gávdno priváhtaarkiivvat ja arkiivvat almmolaš institušuvnnas.

Árkiiva sisdoallu


Arkiivasisdoallu - Arkivbestand - Archives 2017

 

Arkiiva portála

Eanemus oassi Sámi Arkiivas lea gávdnomis riikkasiskkáldas ohcanbálvalusa Arkivportalen bokte.


Arkivmateriála Sámedikkis, Sámi allaskuvllas, Guovdageainnu suohkanis ja Gáldus lea deponerejuvvon Sámi arkiivii. Jus lea jearaldagat daid árkiivvaid birra, de sahttat váldet oktavuođa njuolga eaiggat institušuvnnain.