30.03.2017

Fem fortellinger av Jaahkenelkien Aanna - Anna Jacobsen

Anna Jacobsen DM

Anna Jacobsen. Guvvie/Foto: Eier:
Helgeland museum/Rana museum


Tråante2017:

Sámi arkiiva/Samisk arkiv presenterer et vokalarkiv med fortellinger på sørsamisk av Anna Jacobsen.


-

-

-

-

-

07.02.2017:

Ny nettutstilling:

Det store samepolitiske møtet i 1917/Stoerre saemiepolitihkeles tjåanghkoe 1917/Stuora sámepolitihkalaš čoahkkin 1917:s


Tråante2017

Stand på torvet
Samisk arkiv vil være representert med egen stand på torvet i Trondheim i samarbeid med Gærjah, Sørsamisk bok- og kulturbuss. Felles åpning 6. februar kl. 12.00. Bokbussen og Samisk arkiv vil være tilstede tom. onsdag i jubileumsuken. Buerie Båeteme! Velkommen!

Nettutstilling
Samisk arkiv/Arkivverket vil lage en nettutstilling med tittelen ”Det store samepolitiske møtet i 1917" som nås via Samisk arkivs/Arkivverkets websider fra og med 6. februar då. Åpning av utstillingen vil finne sted på Statsarkivet i Trondheim, Arkivsenteret Dora, tirsdag 7. Februar, kl. 11.00. Buerie Båeteme! Velkommen!


2016

Jul på lesesalen

Lill Westerfjell Kalstad. Guvvie/Foto:
Sámi arkiiva

Jul på lesesalen "Mitt navn er Lill Westerfjell Kalstad. Jeg er sørsame, men bor i Kautokeino...."


-

-

-

-

-

-


Arkivdagen – Da klokka klang ...”


Interkommunalt Arkiv Finnmark/IKA Finnmark IKS i samarbeid med Sámi Arkiiva/Samisk arkiv inviterer til Arkivdagen 2016!

Tema: «Da klokka klang…» Internatliv i Finnmark – utdrag fra arkivet
Når: Lørdag 12. november 2016 kl. 12:00. Sted: IKA Finnmark IKS, Holmenveien 3 (Vis a vis Statens Vegvesen), Lakselv. Foredragsholdere: Ingjerd Tjelle, forfatter: "Bortsendt og internert" – Møte med internatbarn. Grete Gunn Bergstrøm, Samisk arkiv: «Mulkt og motstand» - i en 100 årig protokoll fra samisk internatliv Spørsmål og svar. Enkel servering. Utstilling. Velkommen!

-


I en sofa på arkivet: Samer på utstilling

Lappkaravane från Frostviken

"Lappkaravane från Frostviken"

På 1800-tallet og første del av 1900-tallet kunne en se samisk hverdagsliv med levende samer og rein på utstilling i Europa. I dag kan dette bli sett på som et overgrep. Nyere studier av flere hundre samer på utstilling fra 1822 til 1950 viser imidlertid at det var et mangfold av motiver for at samene lot seg stille ut. Arkivar Grete Bergstrøm ved Samisk arkiv leder samtalen mellom arkeolog Catrine Baglo og professor i museologi Brita Brenna. Velkommen! Arrangementet streames også på nett.
Foto: Tromsø Museum – Universitetsmuseet.

Workshop “Sami Visual Culture seen from within”

The Project Negotiating History organizes a workshop. Theme: Sami Visual Culture seen from within.When: June 2016 (15th and 16th). Where: Diehtosiida, Guovdageaidnu (Kautokeino). About the Project Program The workshop is open to everybody interested.

Juoigiid Searvis (org. for joikere) joikearkiv

Juoigiid Searvis digitale joikearkiv Juoiggas er etablert ved Samisk arkiv. Her finnes nye joikeopptak fra foreningas medlemmer som ble tatt opp i forbindelse med Arkivdagen i 2015. Arkivet er lagt ut på Arkivportalen. Her er det mulig å høre på smakebiter av joikene.

Luohtegiisa - Joik i arkiv

-