Husk å oppgi fullt navn og adresse hvis henvendelsen skjer på e-post til post@arkivverket.no. Benytt formelen fornavn.etternavn@arkivverket.no hvis henvendelsen skal gå direkte til enkeltpersoner (æ=a, å=a, ø=o).

Riksarkivets sentralbord: 2202 2600.

Etternavn Fornavn Stilling Avdeling/Seksjon
Alfreider Silvia Seniorrådgiver Bevaring- og
 tilsynsavdelingen
Alsvik Bård Underdirektør Seksjon for formidling
Amundsen Odd Seniorkonsulent Seksjon for digitalisering og
 konservering
Andersen Espen Rådgiver Seksjon for brukertjenester
Ansnes Kari Seniorrådgiver Seksjon for avlevering og
 arkivbeskrivelse
Anwar Azza Førstekonsulent IT IT-avdelingen
Ashraf Adil Rådgiver IT IT-avdelingen
Barstad Jon Rådgiver Seksjon for brukertjenester
Behrens Gro Rådgiver Dokumentsenteret
Benedictow Kari Arkivar Seksjon for bestandsforvaltning
Berg Hans Fredrik Seniorrådgiver Seksjon for elektronisk arkivdanning
Bering Bjørn Seniorrådgiver Seksjon for privatarkiver
 (PA-seksjonen)
Bolstad Inga Riksarkivar Riksarkivar
Brattelid Kristin Arkivar Seksjon for privatarkiver
 (PA-seksjonen)
Bryn Tage Virksomhetsarkitekt IT-avdelingen
Bråthen Torkel Rønold Seniorrådgiver Riksarkivar - stab
Bækkelund Mari Arnekleiv   Seksjon for brukertjenester
Bøe Kari Arkivar Seksjon for formidling
Carlsen Nina Hveem Førstearkivar Seksjon for privatarkiver
 (PA-seksjonen)
Christensen Rasmus Austad Formann Seksjon for brukertjenester
Clausen Anette Underdirektør Seksjon for digital
 tilgjengeliggjøring
Conradsen Gøran   Seksjon for avlevering og arkivbeskrivelse
Dudek Nina Personalrådgiver Personalseksjonen
Einarsen Heidi   Dokumentsenteret
Ekker Mette Gismerøy Underdirektør Seksjon for kildeutgivelse
 (KU-seksjonen)
Engestøl Jørgen Rådgiver Seksjon for brukertjenester
Eriksen Freddy Konsulent Seksjon for drift og sikkerhet
Eriksson Helena Ingegerd Rådgiver Seksjon for bestandsforvaltning
Faye-Lund Siri Vetvik rådgiver Depotavdelingen
Floater Tine Berg   Bevaring- og tilsynsavdelingen
Flood Grethe Arkivar Seksjon for brukertjenester
Frodesen Kari Seniorrådgiver Seksjon for elektronisk arkivdanning
Fugleberg Joachim Rådgiver Seksjon for digitalt depot
 (DD-seksjonen)
Fure Eli Underdirektør Publikumsavdelingen
Garrido Monica Rådgiver Seksjon for digitalisering og
 konservering
Gausdal Ole Avdelingsdirektør Depotavdelingen
Glette Silje Buset Førstekonsulent Seksjon for avlevering og
 arkivbeskrivelse
Groven Arne-Kristian seniorrådgiver Seksjon for elektronisk arkivdanning
Gutans Ilmars Arkivar Seksjon for bevaring og kassasjon
 (BK-seksjonen)
Gaarder Tor Anton Arkivar Seksjon for elektronisk arkivdanning
Haeck Patricia Rådgiver Seksjon for formidling
Hagen Elisabeth Tautra Rådgiver Personalseksjonen
Hagen Ola Rådgiver Seksjon for brukertjenester
Hamdi Kareem Soultan Rådgiver Seksjon for avlevering og
 arkivbeskrivelse
Hammer Helen   Dokumentsenteret
Hannisdal Espen Rådgiver - It IT-avdelingen
Hansen Ole Myhre Underdirektør DD-seksjonen Seksjon for digitalt depot
 (DD-seksjonen)
Hasund Karl Erik Innleid konsulent Bevaring- og tilsynsavdelingen
Haug Geir Rådgiver Seksjon for digitalt depot
 (DD-seksjonen)
Haugen Jon Atle Seniorrådgiver Seksjon for elektronisk arkivdanning
Haugsland Åshild Rådgiver Seksjon for brukertjenester
Hendriksen Gro Arkivar Seksjon for bevaring og kassasjon
 (BK-seksjonen)
Hjorth Helga Fung. Stabsdirektør Riksarkivar - stab
Hofstad Marius Bjørnson Rådgiver Seksjon for bevaring og kassasjon
 (BK-seksjonen)
Holmberg Susann Konsulent Seksjon for brukertjenester
Holmås Linda Underdirektør Seksjon for bestandsforvaltning
Holsetstuen Ingrid Arkivmedarbeider Dokumentsenteret
Holte Helge Førstekonsulent Seksjon for digitalt depot
 (DD-seksjonen)
Hunskaar Kristian Seniorrådgiver Seksjon for digital
 tilgjengeliggjøring
Husby Hanne Arkivleder Dokumentsenteret
Ingebretsen Odd Fungerende avdelingsdirektørktør IT-avdelingen
Ingulfsen Daniel Seniorrådgiver IT-avdelingen
Izadi Mohammad   Seksjon for digitalisering og
 konservering
Jackson Stephan Anthony Seniorrådgiver Seksjon for digital
 tilgjengeliggjøring
Jenssen Lars Christian Førsteamanuensis/førstearkivar Riksarkivar - stab
Johannessen Charlotte Rådgiver Seksjon for elektronisk arkivdanning
Johannessen Knut Seniorrådgiver Sluttet
Johansen Hugo Førstekonsulent Seksjon for digitalisering og
 konservering
Johansen Håvard Gimmestad Seniorrådgiver Seksjon for digital
 tilgjengeliggjøring
Johansen Yanjun Li Controller Økonomiseksjonen
Johnsen Elin   Seksjon for bestandsforvaltning
Karijord Terje Sekretær Seksjon for avlevering og
 arkivbeskrivelse
Karlsen Espen Ansatt Nasjonalbiblioteket Seksjon for kildeutgivelse
 (KU-seksjonen)
Kidane Rosa -Tsigereda Førstekonsulent Seksjon for avlevering og
 arkivbeskrivelse
Kirkholt Frode Seniorrådgiver IT-avdelingen
Knoph Christopher Konsulent Seksjon for brukertjenester
Kristensen Lars-Martin Informasjonsarkitekt IT-avdelingen
Kristoffersen Erik Konsulent Publikumsavdelingen
Kruse Ida Revang førstekonsulent Dokumentsenteret
Kruse Øivind Arkivar Seksjon for elektronisk arkivdanning
Lande Guri Kaspara Strategisjef Riksarkivar - stab
Langaker Hilde Seniorrådgiver Riksarkivar - stab
Langeland Øivind Virksomhetsarkitekt IT-avdelingen
Larsen Anne Brit Seniorrådgiver Seksjon for avlevering og
 arkivbeskrivelse
León Alexis Rådgiver IT IT-avdelingen
Lerfaldet Sverre Konsulent Seksjon for drift og sikkerhet
Lund Andra Førstekonsulent Seksjon for digitalisering og
 konservering
Lund Fredrik Larsen Rådgiver Seksjon for formidling
Løkkebø Unni Seniorrådgiver Seksjon for formidling
Løwe Gunn Arkivar Seksjon for brukertjenester
Løyland Margit Førstearkivar Seksjon for kildeutgivelse
 (KU-seksjonen)
Låg Torbjørn Pensjonist/rådgiver Seksjon for bestandsforvaltning
Malme Madeleine Söder Rådgiver Økonomiseksjonen
Malmø-Lund Anna Kristina Arkivar Seksjon for bevaring og kassasjon
 (BK-seksjonen)
Marken Jøran Zahl Førstekonsulent Seksjon for digitalisering og
 konservering
Martol Ellen Elster Rådgiver Seksjon for eldre arkiver og
 spesialsamlinger
Melgård Trine Kommunikasjonsdirektør Informasjonsstab
Messmer Inger Fung. Avdelingsdirektør Administrasjonsavdelingen
Mikkelsen Nils P   Seksjon for drift og sikkerhet
Mordt Gerd Arkivar Seksjon for kildeutgivelse
 (KU-seksjonen)
Mørland Beate Arkivmedarbeider Dokumentsenteret
Nakken Alfhild   Seksjon for eldre arkiver og spesialsamlinger
Nergård May Beathe Konsulent Dokumentsenteret
Nicholson Helen Frøyseth Rådgiver informasjon Informasjonsstab
Norli Stian Seksjonsleder Seksjon for avlevering og arkivbeskrivelse
Nygaard Lars Seniorrådgiver Seksjon for digital tilgjengeliggjøring
Næss Jens Gunnar Konsulent Seksjon for bestandsforvaltning
Odowa Mohamed   Seksjon for bestandsforvaltning
Olsen Kåre Førstearkivar Seksjon for bestandsforvaltning
Ottersland Per Kristian Arkivar Seksjon for privatarkiver
 (PA-seksjonen)
Pechenkina Yulia Konsulent Seksjon for digitalisering og
 konservering
Pelaez Catalina Seniorrådgiver IT-avdelingen
Pettersen Erland Underdirektør Seksjon for brukertjenester
Pettersen-Dahl Terje Rådgiver Seksjon for digitalt depot
 (DD-seksjonen)
Premer Margrethe Louise   Seksjon for digitalisering og
 konservering
Ramsholt Kristin Papirkonservator NKF-N Seksjon for digitalisering og
 konservering
Randsborg Hege Brit Arkivar Seksjon for eldre arkiver og
 spesialsamlinger
Rasmussen Sigrun Underdirektør Seksjon for privatarkiver
 (PA-seksjonen)
Reed Arne Bibliotekleder Seksjon for formidling
Relling Sannah Karoline Kommunikasjonsrådgiver Informasjonsstab
Riise Anne Seniorrådgiver Seksjon for avlevering og
 arkivbeskrivelse
Riiser Morten Økonomisjef Økonomiseksjonen
Ronge Vilde Fungerende avdelingsdirektør Bevaring- og tilsynsavdelingen
Røsjø Ellen Seniorrådgiver Seksjon for privatarkiver
 (PA-seksjonen)
Sandborg Michael   IT-avdelingen
Sandum Elisabeth Førstekonsulent Seksjon for bestandsforvaltning
Sandvik Erika Ryssdal Konsulent Seksjon for digitalisering og
 konservering
Sataslåtten Olav Hagen Underdirektør Seksjon for bevaring og kassasjon
 (BK-seksjonen)
Schilling Romy Bibliotekar Seksjon for formidling
Seim Runhild Arkivar Seksjon for formidling
Selseth Nils Tore Rådgiver Seksjon for privatarkiver
 (PA-seksjonen)
Skjønhaug Svein Erik 1. Konsulent Seksjon for digitalisering og
 konservering
Skjånes Jørgen Rådgiver IT IT-avdelingen
Skaaraas Ole Førstekonsulent Seksjon for digitalisering og
 konservering
Sollid Magnus Konsulent Seksjon for brukertjenester
Sperre Torild Marie Seniorkonsulent Dokumentsenteret
Stageberg Mariann Rådgiver IT-avdelingen
Stavheim Siri Eun Konsulent Seksjon for brukertjenester
Stavheim Synne Underdirektør Seksjon for digitalisering og konservering
Steinberg Johan   IT-avdelingen
Stenersen Kine Bibliotekar Seksjon for formidling
Størseth Anne Personalsjef Personalseksjonen
Sunde Geir Seniorkonsulent Seksjon for drift og sikkerhet
Svendsen Åsmund Seniorrådgiver Publikumsavdelingen
Syba Kerstin Silvia   Seksjon for digitalisering og
 konservering
Sørby Lise Førstekonsulent Seksjon for digitalisering og
 konservering
Thingsrud Leif arkivar Seksjon for brukertjenester
Thorsberg Luis Cerrato Seniorrådgiver Seksjon for bestandsforvaltning
Torgner Jan Ragnar Konsulent Seksjon for brukertjenester
Trælhaug Hans Knut arkivar Seksjon for bevaring og kassasjon (BK-seksjonen)
Trøan Simon Konsulent Seksjon for brukertjenester
Tungesvik Geir Ivar Seniorrådgiver Seksjon for elektronisk arkivdanning
Tønnessen Espen Seniorrådgiver Seksjon for digital tilgjengeliggjøring
Uberg Elin Veigård Lederassistent Seksjon for privatarkiver
 (PA-seksjonen)
Ugulen Jo Rune Kristiansen Førstearkivar Seksjon for kildeutgivelse (KU-seksjonen)
Vahid Eli Seniorrådgiver IT-avdelingen
Valdimarsdottir Katrin D Rådgiver Seksjon for avlevering og
 arkivbeskrivelse
Vangli Bent Seniorrådgiver IT-avdelingen
Vik-Strandli Jørgen Rådgiver Seksjon for digitalt depot (DD-seksjonen)
Volla Tine Førstekonsulent Personalseksjonen
Walle Lene Regiondirektør Regioner
Walmann Anette Fotoarkivar Seksjon for digital tilgjengeliggjøring
Wang Sissel Eltvk Rådgiver Administrasjonsavdelingen
Wangen Ann Kristin Rådgiver Seksjon for digital
 tilgjengeliggjøring
Warberg Svein Seniorrådgiver Seksjon for digitalisering og konservering
Warth Tor Odd Seniorrådgiver Seksjon for drift og sikkerhet
Weidling Tor Førstearkivar Seksjon for eldre arkiver og spesialsamlinger
Werkland Marita Arbeidspraksis Seksjon for digitalisering og konservering
Westland Inger-Lise Førstekonsulent Økonomiseksjonen
Young Anna Konsulent Seksjon for bestandsforvaltning
Zahl Ketil Arkivar Seksjon for bestandsforvaltning
Ødegaard Øyvind Avdelingsdirektør Publikumsavdelingen
Østby Frederic Seniorrådgiver IT-avdelingen
Østrøm John Erik Rådgiver Seksjon for avlevering og
 arkivbeskrivelse
Øverland Vidar Seniorrådgiver Seksjon for privatarkiver
 (PA-seksjonen)
Øyen Jonette Underdirektør Seksjon for drift og sikkerhet
Aaberg Erik Gunnar Seniorrådgiver Seksjon for digitalt depot
 (DD-seksjonen)
Aamodt Lars Schanke   Seksjon for digitalisering og
 konservering
Aasen Arnhild Arkivar Seksjon for kildeutgivelse
 (KU-seksjonen)