Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Norge har etablert et nasjonalt Memory of the World-register for å bidra til å ta vare på og synliggjøre unik og uerstattelig dokumentarv. Registeret, som er en del av UNESCOs internasjonale arbeid, kan for dokumentarven bli det som World Heritage er for kultur- og naturminner.

Riksarkivet har 16 dokumenter på listen over Norges dokumentarv. Disse dekker et stort tidsspenn og strekker seg fra Pave Clemens III.s brev til alle geistlige i Norge 28. januar 1189, ”Kongens nei” fra 10. april 1940 til minnematerialet etter 22. juli 2011.

Riksarkivets bidrag til Norges dokumentarv er alle av stor historisk betydning, og flere av dokumentene har vært med på å forme historien: dronning Margretes valgbrev fra 1388 er unikt i den forstand at det er eneste gang en kvinne oppnår en slik posisjon i riket. Som kvinnelig monark er hun også noe nær enestående i europeisk middelalder. Andre dokumenter på listen er førsteutkastet til Grunnloven i 1814, godkjennelsen av det norske flagget i 1821 og dokumentet som er blitt kalt ”Kongens nei” der han nekter å utnevne Quisling til statsminister. Dette er det fremste dokumentet fra regjeringen som ga legitimitet til aktiv motstand mot tyskerne, og ble senere brukt i rettsaken mot Quisling i 1945.

Oversikt over dokumenter i Norges dokumentarv på Kulturrådets nettsider

Norges dokumentarv på Facebook
.