Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

En integritetstraktat er en garantiavtale der én eller flere stater lover å yte hjelp, eventuelt med væpnet makt, for å sikre et lands integritet. Etter at Norge ble egen stat i 1905, ble det undertegnet en integritetstraktat mellom Norge, Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Russland.

Selve integritetsakten ble undertegnet av de forskjellige landenes sendemenn i Kristiania 2. november 1907, mens den britiske kongens bekreftelse ble undertegnet 7. desember. I alt er det 10 dokumenter knyttet til avtalen.

Dette er det britiske ratifikasjonsdokumentet av avtalen, der kong Edvard VII i et eget dokument har undertegnet og beseglet avtalen. Dokumentet ligger i en blå fløyelsmappe med gulldekor, og mappen er utstyrt med silkebånd i blått, rødt, grønt og grått, samt snorer og store dusker i sølv og rødt. Det røde lakkseglet ligger i en sølvboks, og begge bærer det britiske kongevåpen.

Edvard VII var far til dronning Maud og altså svigerfar til kong Haakon VII.

Integritetsakten

Riksarkivet, Utenriksarkivet, Traktatsamlingen, nr. 81

Integritetsakten

Riksarkivet, Utenriksarkivet, Traktatsamlingen, nr. 81

Integritetsakten

Riksarkivet, Utenriksarkivet, Traktatsamlingen, nr. 81.