Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Selskabet for Oslo Byes Vel gjennomførte en stor boligundersøkelse på 1940-tallet. Mange private hjem på Oslos østkant ble besøkt. Om lag 100 arkitekter, bygningsingeniører og psykologer var engasjerte i det omfattende arbeidet som ble avsluttet etter frigjøringen.

Undersøkelsen omfattet forholdsvis nybygde leiligheter og hensikten var å få mer kunnskap om ønskene og behovene til beboerne som på den tiden stort sett var leietakere. Det var viktig å se dette i forhold til boligmyndighetenes og arkitektenes meninger om hvordan det gode hjem burde være. Det ble tegnet planskisser og skrevet korte rapporter om leilighetene og beboerne. Undersøkelsen var et viktig grunnlag for den sosiale boligbyggingen i etterkrigstiden.

Planskisse

Riksarkivet, Kommunaldep., boligdirektoratet, Aanonsens arkiv, Boks 10, legg 2D

Skjema boligundersøkelse

Riksarkivet, Kommunaldep., boligdirektoratet, Aanonsens arkiv, Boks 10, legg 2D.