SAMDOK - Samla samfunnsdokumentasjon

Arkivmeldinga legg stor vekt på omgrepet samla samfunnsdokumentasjon. Arkiv frå statleg, kommunal og privat sektor utfyller kvarandre og dokumenterer samfunnet frå ulike vinklar og ståstader. Stortingsmelding om arkiv seier dette om samla samfunnsdokumentasjon.

SAMDOK-bloggen er eit verkemiddel for å oppnå dette samarbeidet, og skal vere den sentrale kommunikasjonskanalen i prosjektet. Her vil vi legge ut all informasjon om arbeidet i dei tre delprosjekta, men vi håper og at så mange som råd vil bidra med innspill.

Innholdet på SAMDOK-bloggen vil derfor ikkje berre uttrykke Arkivverket sine synspunkt, men og meiningar og erfaringer frå andre deler av arkivsektoren. Målet er å speile mangfoldet i arkivfeltet, og at dette kan bli fanga opp i prosjektarbeidet. Alle skal med – og her skal vere høgt under taket!

Riksarkivaren står som øvste ansvarlege for bloggen, medan prosjektleiar Kari Frodesen er ansvarleg redaktør og kontaktperson.

Dokumentene forteller

Arkivene er uvurderlige kilder til kunnskap om fortiden, og fulle av gode historier som kan inspirere, underholde, sjokkere, berøre og opplyse oss. I fjellet under Riksarkivbygningen i Oslo ligger det lagret milevis med arkiver som dokumenterer menneskers liv helt tilbake til 800-tallet. Tenk å få tilbringe arbeidsdagen i nærheten av alt dette! Vi synes selv at vi har verdens beste jobb. Bloggen Dokumentene forteller lager vi i pur begeistring. Her presenterer vi dokumenter og foto knyttet opp mot et nytt tema hver måned. 

Historisk kokekunst

Under planleggingen av grunnlovsjubileet i 2014 kom vi over en liten slektsbok, full av familieoppskrifter. Oppskriftene ble skrevet ned i tiden rundt 1814, og viser vei til kjøkkenkunst og bordets gleder på eidsvollsmennenes tid. I Historisk kokeklubb i Riksarkivet prøver vi oss fram, deler erfaringer, smaker og justerer. Vil vi oppdage glemte smaksbomber? Finner vi historisk inspirasjon til vår egen tids hverdag og fest? Lykkes vi i å følge anvisninger uten mål og vekt, med ingredienser og fremgangsmåter fra en fjern fortid? På bloggen Historisk kokekunst gir vi deg både originaloppskriftene og nye versjoner med mål, vekt og metode tilpasset vår egen tid.