Severin Løvenskiold. Bilde fra: D. Arnesen del. E. Westerberg lith. Em. Bærentzen & Co. lith. Inst. (NB)

Stattholder Løvenskiolds rapporter til kong Oscar I
mars 1844–juni 1856.

Seksjon for kildeutgivelse ved Riksarkivet forbereder digital utgivelse av stattholder Løvenskiolds norske rapporter til kong Oscar I.

Stattholdar Severin Løvenskiold var kong Oscar I.s mann i Norge midt på 1800-tallet. Løvenskiold representerte den svensk-norske unionskongen når regenten selv ikke kunne være til stede, og sendte med korte mellomrom skriftlige rapporter til kongen om hva som skjedde her i landet. Løvenskiold rapporterte om stort og smått, alt fra rykter om omreisende utenlandske revolusjonære til sin egen families helsetilstand.

 Et par smakebiter på hva dette materialet kan inneholde, er presentert på Riksarkivets blogg Dokumentene forteller: