Rapporter til Kommersekollegiet i København fra to reiser i Norge

Utgiver: Gerd Mordt

I løpet av årene 1804–1806 foretok embetsmannen og forfatteren Christen Henriksen Pram to omfattende reiser i Norge på vegne av Kommersekollegiet i København. Formålet med reisene var å samle opplysninger om økonomiske forhold i Norge.

Den første reisen varte fra juni 1804 til februar 1805. Turen gikk nordover gjennom Gudbrandsdalen til Trondheim, og derfra reiste han til Ørlandet og Mørekysten. Her hadde han et helt spesifikt oppdrag. Han skulle undersøke virkningene av tangbrenningen, en virksomhet som hadde skapt store konflikter. På tilbakereisen besøkte han blant annet Kongsberg, Christiania og byene i Vestfold og Østfold.

Den andre reisen varte fra juli 1805 til mars 1806. Denne gang gikk turen gjennom Buskerud og Telemark, via Setesdal og videre til Rogaland og Etne i Hordaland. På tilbakereisen reiste han langs kysten av Agder-fylkene.

Prams rapporter gir opplysninger om svært mange sider at livet i Norge på begynnelsen av 1800-tallet. Alle sider av næringslivet var det som i første rekke opptok ham, men han tok også opp en rekke andre emner som f. eks. boligforhold, kosthold og klesdrakter. Vi får også et innblikk i hvordan det var å ta seg fram på norske veier på begynnelsen av 1800-tallet.

Prams rapporter vil bli utgitt i flere bind. Første bind vil inneholde rapportene fra Prams første reise. En smakebit fra en av disse rapportene finner du på Riksarkivets blogg Dokumentene forteller: