Arkivmagasinet er Arkivverkets faglige tidsskrift og retter seg mot et bredt, historieinteressert publikum. Arkivmagasinet skal være et orienterende og debattskapende tidsskrift som medvirker til å utbre kunnskap om arkivenes egenart og deres viktige rolle i samfunnet. Arkivmagasinet ønsker å stimulere til økt interesse for og bruk av arkivmateriale i Riksarkivet, statsarkivene og Samisk arkiv.

Utgave (pdf)

Tema

Arkivmagasinet 1/14 Hovedtema: Anno 1814. Dessuten: om grunnlovsjubileet  i 1914.
Arkivmagasinet 3/13 Hovedtema: Hesten. Dessuten: Hans Eyvind Næss - 70 år. Kunstnarane sine æresrettar.
Arkivmagasinet 2/13 Hovedtema: Stemmerett og valg. "Midt i ilden" - Aasta Hansteen. Kulturminne Statfjord
Arkivmagasinet 1/13 Hovedtema: Kunst og kunsthåndverk. Glassverkarkiver. 22. juli-arkivene i Riksarkivet
Arkivmagasinet 3/12 Hovedtema: Byen. Dessuten om gjenoppbygginga av Kristiansund og magistratar og magistratarkiv 
Arkivmagasinet 2/12 Norges dokumentarv - Arkivverkets bidrag
Arkivmagasinet 1/12 På utrygg grunn - Klimaspor i arkiva - Tyveri i paléet
Arkivmagasinet 3/11 Nansen-Amundsen-året
Arkivmagasinet 2/11 Universitetet 200 år
Arkivmagasinet 1/11 Ta toget!
Arkivmagasinet 3/10 Oppgjørets time - skifter
Arkivmagasinet 2/10 Kampen mot smitten
Arkivmagasinet 1/10 Staten byggjer
Arkivmagasinet 3/09 Landssvikoppgjøret
Arkivmagasinet 2/09 1600-tallet
Arkivmagasinet 1/09 Fjell og vidde
Arkivmagasinet 3/08 Tekstilar
Arkivmagasinet 2/08 Henrik Wergeland
Arkivmagasinet 1/08 Tinglysing
Arkivmagasinet 3/07 Langs leia
Arkivmagasinet 2/07 Musikk i arkiva
Arkivmagasinet 1/07 Barndom
Arkivmagasinet 2/06 I kongens klær
Arkivmagasinet 1/06 Kirkebøker

Bladet deles ut gratis til offentlige institusjoner, men privatpersoner kan tegne abonnement. Abonnement kan bestilles i Nettbutikken. Prisen er kr 100,- per år. Enkeltnummer koster kr. 40,-.

Tidligere utgitte numre koster kr 30,- pr. hefte. De første årgangene er dessverre utsolgt.
Henvendelser om abonnement og kjøp av enkelte hefter: Arkivmagasinet, Riksarkivet, postboks 4013 Ullevål Stadion, 0806 Oslo.