Materialet som er lagt ut er merket med “no known copyright restrictions”. Dette betyr at Riksarkivet er ukjent med at det finnes noen opphavsrett for dette materialet, enten fordi Riksarkivet eier rettighetene eller rettighetene er utløpt, eller fordi intet bevis er funnet for at det er opphavsrett på materialet. Vær vennlig og kontakte Riksarkivet hvis du har informasjon om rettighetshavere som Riksarkivet ikke kjenner til.

Generelt er våre samlinger ment til personlig bruk, i undervisningsøyemed eller til forskning. Hvis du bruker bildene, vær vennlig å gi en tydelig kildehenvisning til Riksarkivet, og arkivet/samlingen bildet tilhører. Vi oppfordrer til at du lenker tilbake når du deler bilder på internett. For kommersiell bruk, ta kontakt med Riksarkivet.

Når du bruker vårt materiale fra The Commons på Flickr, vær vennlig og krediter følgende: Navn på fotograf/forfatter eller annet, Riksarkivet, Norge.

Hva er The Commons på Flickr?
Hovedmålene med The Commons på Flickr er først og fremst å vise deg skjulte skatter i verdens offentlige fotoarkiver, og å vise hvordan ditt bidrag og din kunnskap kan bidra til å gjøre disse samlingene enda bedre. Du er velkommen til å beskrive fotografiene du finner på The Commons på Flickr, enten ved å tagge eller legge igjen kommentarer.