Arrangør Sted Tid Arrangement Kommentarer
Riksarkivet   21. april Riksarkivet 200 år  - lansering av jubileumsfrimerke i samarbeid med Posten Norge - Førstedagsstempling og miniutstilling av topp ti av filatelistiske sjeldenheter. Tid ikke fastsatt. Følg med på våre nettsider og facebook!
Riksarkivet Wergelandsalen 4. mai, kl. 18.00-19.00 Foredrag av 1. arkivar Kåre Olsen v/Riksarkivet: Smakebiter fra havnevesenets fotosamling.  
Riksarkivet Kantinen 10. mai, kl. 08.30-10.00 Historie, Egg & Bacon, Frokostforedrag i samarbeid med Aftenposten Historie. Journalist og historiker Gunnar Kagge: Storm i et drammeglass, forbudstiden og den norske kampen mot brennevinet. Salg av egg, bacon og kaffe. 
Foredrag kl. 09.00-10.00.
Riksarkivet Kantinen 30. mai, kl.
08.30-10.00
Sildefrokost, Frokostforedrag i samarbeid med Aftenposten Historie. Journalist og forfatter Christian Borch: Sild, shipping og salighet fra Bergen til Berlin Salg av sildefrokost med mer.
Foredrag kl. 09.00-10.00.
    Slutten av mai Lansering av bok om Riksarkivets historie i regi av Press forlag.  For mer informasjon følg med på våre nettsider.
Riksarkivet   8. juni Riksarkivet 200 år - Åpent hus i riksarkivbygningen Klokkeslett er ikke fastsatt. Følg med på vår nettside.
         
Statsarkivet i Hamar   Månedlig Hamar 100 år  
Statsarkivet i Hamar   April Arrangement med tema Hvem tror du at du er?
For mer informasjon, følg med på vår nettside.
Statsarkivet i Kongsberg       Trykk på lenken for mer informasjon om arrangementer.
         
Statsarkivet i Kristiansand/ Arkivsenter Sør       Trykk på lenken for informasjon om arrangementer.
         
Statsarkivet i Bergen   23. mai, kl. 19.00-21.00 Per Kristian Sebak, direktør v/ sjøfartsmuseet i Bergen: Glimt fra Bergens sjøfartshistorie fra 1850 til i dag.  For mer informasjon om kommende arrangementer, følg med på våre hjemmesider 
         
Statsarkivet i Trondheim (arkivsenteret Dora)   27. april. kl. 11.00-12.00 Historie, Egg & Bacon-arrangement i samarbeid med Aftenposten Historie. Martin Luther mot munkevesenet - og forløpne klosterfolk i Nidaros ved journalist og idéhistoriker Bente Engelsen.   
Statsarkivet i Trondheim (arkivsenteret Dora)   11. mai. kl. 18.00-19.00 Gullkysten og dansk/norsk slavehandel. Foredrag ved førsteamanuensis i kulturminneforvaltning Jan Olav Hove.   
Statsarkivet i Trondheim       Trykk på lenken for øvrig program.
         
Statsarkivet i Tromsø   10. juni, kl. 10.00-15.00 Foredrag kl. 12 ved Kjell-Gudmund Kjær: "Utvikling av ishavsfangst fram til 1909"

Lesesalen vil være åpen for utlån av arkivmateriale. 

Arkivmateriale fra IKA Troms må bestilles i forkant. Gratis parkering. Lett servering.

         
Samisk arkiv       Mer informasjon om arrangementer på vår nettside.
         
         

Kant