I to dager skal deltagerne på #Hack4NO kode, visualisere og i felleskap skape noe nytt av åpne data. Bak #Hack4NO står  Kultur- og naturreise.

- Det er spesielt interessant at eksterne utviklere kan kombinere våre åpne datasett med andre åpne datasett for å skape tjenester med økt verdi og nytte for brukerne, sier riksarkivar Ivar Fonnes.

Påmelding og mer informasjon på http://kulturognaturreise.no
 
 Fredag 7. februar kl 11.00 til lørdag 8. februar kl 18.00, Kulturrådet, Mølleparken 2, Oslo
 
 #Hack4NO strømmes også på nett, deltagerne kan komme til Kulturrådet, eller delta fra der de er.
 
 I tillegg til heder og ære får vinneren selv velge seg ut en dataleverandør og får en dedikert dag der. Opplegget rundt selve dagen detaljeres mellom vinneren, dataleverandør og Kultur- og naturreise.  Eksempler på opplegg kan være dypdykk ned i api-et og innholdet, videreutvikling av konsept eller annet faglig innhold som dataleverandør kan tilby. Reise, kost og losji dekkes.
 
 Datasett tilbys fra
 

 • 139 kulturhistoriske museer i Norge
 • Artsdatabanken
 • Arkeologisk museum i Stavanger
 • Deichmanske bibliotek
 • Kartverket
 • Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
 • Kulturrådet
 • Miljødirektoratet
 • Nasjonalbiblioteket
 • Nasjonalmuseet
 • Norsk lokalhistorisk institutt
 • NTNU Vitenskapsmuseet
 • Riksantikvaren
 • Riksarkivet
 • Store norske leksikon
 • Tromsø museum, Universitetet i Tromsø
 • Universitetsmuseet i Bergen
 • Wikimedia Norge