Tanken er at verdserklæringa skal kunne brukast til å få meir fokus på arkiv i Noreg, og det kollektive ansvaret alle har i forvaltninga av arkiva.
Det er Riksarkivet, Kulturrådet, KS, Fagforbundet, Arkivarforeningen, Landslaget for lokal- og privatarkiv og Norsk Arkivråd som har samarbeida om omsettinga. "Verdserklæringa om arkiv" er omsett til både bokmål og nynorsk.