Konferansen tar opp tema som informasjonsforvaltning, digitalisering av offentlig sektor, privatarkiv: ressurser og frampek, arkivdanning og digital arkivering i privat sektor og arkivskyen. Det er i parallelløp tema om kommunesammenslåinger i Danmark, prosessorientert arkiv og forskjellige SAMDOK-tema.

Privatarkivkonferansen 2014 inngår som del av konferansen, og er et samarbeid mellom Riksarkivaren, Norsk kulturråd og LLP (Landslaget for lokal- og privatarkiv). Samarbeid er overordna tema.

Onsdag 15. oktober vil første del av dagen være viet overordnede temaer. Resten av dagen går som parallellsesjoner med Privatarkivkonferansen 2014 som én sesjon, og E-forvaltning og Kommunearkiv som den andre.

Torsdag 16.oktober fortsetter med fire parallellsesjoner fram til lunsj: Privatarkivkonferansen, E-forvaltning, Kommunearkiv og LoCloud. Siste del av dagen foregår i plenum.

Frist for påmelding er 30.september

Program og påmeldingslenke.

Vel møtt i oktober!