For å kunne kontrollere flyttinger, ble det krevd pass selv for innenlandsreisende i Norge. Da våre utvalgte menn reiste til Eidsvoll for å lage grunnloven, måtte de altså ha pass for å kunne foreta reisen.

Det var straffbart å huse løsgjengere eller personer uten reisepass. Også skippere og fergemenn kunne stilles til straffeansvar dersom de fraktet personer uten reisepass.

I 1805 ble det bestemt at det kun var politimestrene i byene og fogdene på landet som hadde rett til å utstede reisepass. Den innenlandske passtvangen ble ikke avskaffet før i 1860.

Pass var naturlig nok også obligatorisk hvis man ville reise utenlands, og det var også obligatorisk for de som kom utenfra og ville til Norge, om de så var født i Norge eller ikke. Av de reisepassene som finnes bevarte ved Statsarkivet i Bergen er flertallet utstedte i Sverige og Danmark, men også fra dagens Tyskland finnes en god del pass. Pass for reisende fra Russland finner vi også, men disse er utfordrende å lese. Av spennende fødesteder blant de tilreisende kan nevnes Venezia og Riga.

Les hele artikkelen av Renathe-Johanne Wågenes, førstekonsulent ved Statsarkivet i Bergen

Søk i  (inkluderer lenker til skannede reisepass) - Digitalarkivet.