Strategien har følgende hovedmål:

1. Kartlegge arkivtilstanden i offentlig sektor med sikte på å kunne sette inn målrettete tiltak for forbedringer

2. Øke arkivbevisstheten og – kompetansen i offentlig sektor

3. Anbefale og gi pålegg om tiltak som skal bedre arkivfunksjonene både for arkivdanning og arkivbevaring

Arkivverket skal gjennom tilsyn sørge for bedring av arkivholdet i offentlig sektor, dette inkluderer alle faser av arkiv, fra arkivdanning og dokumentfangst til forholdene i arkivdepot.  Tilsynsarbeidet er tett knyttet til Arkivverkets verdier: målrettet – kompetanse – samarbeid.

 Les mer om tilsynsstrategien her.