(Foto: Scanpix)

Ole Henrik Magga (Foto:Rune Petter Ness/NTB scanpix)

FoSam ved UiO arbeidet i flere år med et systematisk intervjuprosjekt som skulle dokumentere endringer i den norske politiske kultur – i vid forstand – fra siste halvdel av 1970-tallet og til begynnelsen av 1990-tallet. En lang rekke sentrale norske samfunnsaktører har blitt intervjuet. Særlig sentralt sto brytningstiden mellom slutten av 1970- og begynnelsen av 1980-tallet som en overgangstid fra det som har vært kalt "den sosialdemokratiske orden". Samlingen på rundt 40 intervjuer ble avlevert til Riksarkivet i 2012 og er tilgjengelig for forskere og andre interesserte.

I disse dager kommer det et tillegg til denne samlingen, nemlig et intervju med den tidligere sametingspresidenten Ole Henrik Magga, som i motsetning til de øvrige intervjuobjektene ser denne perioden fra et same- og minoritetsperspektiv. Intervjuet ble finansiert av Norges forskningsråd i anledning i grunnlovsjubileet og av Institutt for statsvitenskap og Institutt for arkeologi, historie og konservering ved Universitetet i Oslo. Det ble utført av førsteamanuensis Hanne Hagtvedt Vik, professor Anne Julie Semb og professor Helge Pharo ved Universitetet i Oslo.

Ole Henrik Magga bidro til å forme samisk politisk aktivisme og forholdet mellom den samiske befolkningen og den norske staten, både gjennom sine nasjonale og internasjonale aktiviteter fra slutten av 1970-tallet. Særlig viktig var det at han deltok aktivt i etableringen av Verdensrådet for urbefolkninger og ble den første presidenten i Sametinget. I 2002 ble han den første lederen for FNs permanente forum for urfolk.

Med Sametingets 25-års jubileum og Grunnlovens 200 år som bakteppe, lar vi Magga selv og et utvalg sentrale aktører belyse utvikling og status innenfor så vel samisk som mer generell minoritetspolitikk.

Arrangementet den 22. september vil belyse de nye aspekter ved norsk politisk historie som tilføres via dette intervjuet og i tillegg hvordan samisk politisk historie ivaretas og dokumenteres av ulike institusjoner. Nasjonale og internasjonale perspektiver på etableringen av Sametinget og denne institusjonens første år vil være særlig viktig.

Program:

11.30: Enkel lunsj

12.00 Velkommen ved Riksarkivet

12.10: Presentasjon av intervjuet ved Hanne Hagtvedt Vik fra Universitetet i Oslo.

12:20: Samtale mellom Ole Henrik Magga, historiker Einar Niemi (UiT), historiker Steinar Pedersen, statsviter Anne Julie Semb (UiO). Moderator er historiker Bård A. Berg (UiT).

13:20 Overrekkelse av kopi av intervjuet til Samisk arkiv

13:30: Slutt

Arrangementet er åpent for alle.

Velkommen!

Sted: Riksarkivbygningen på Sognsvann. 

Riksarkivet ligger ved Sognsvann t-banestasjon, lett tilgjengelig med bane og bil. Adresse: Sognsveien 221.

Alle som ønsker lunsj må vennligst bekrefte dette innen onsdag 17. september på e-post: