Høgskolen i Hedmark og prosjektet Kritiske hendelser, verdier og nasjonal identitet  arrangerer  i samarbeid med Riksarkivet og De nasjonale forskningsetiske komiteer en konferanse om minnematerialet etter 22.juli 2011 i Riksarkivbygningen på Sognsvann i Oslo 3. april. Programmet består av inviterte innlegg som til sammen dekker konferansens fire hoveddeler:

  • Minnematerialet
  • Forskere i møte med minnematerialet
  • Studenter i møte med minnematerialet
  • Annen forskning på 22.juli 2011

Detaljert program og lenke til påmelding finner dere her: http://www.hihm.no/konferanse.minnematerialet22juli . Påmeldingsfrist: 25.mars.

Tid: Torsdag 3. april 2014

Sted: Riksarkivbygningen