Til sammen har 72 referatprotokoller fra generalforsamlinger og styremøter blitt skannet. Protokollene spenner over en tidsperioden 1892-1977 og er nå tilgjengelige på Digitalarkivet. Innholdet i disse protokollene viser utviklingen og omfanget av ExxonMobil Norges virksomhet i landet. Her finnes opplysninger om alt fra den tidlige virksomheten på norsk kontinentalsokkel, via oljeraffineriet på Slagentangen, til små bensinstasjoner og tankanlegg i distriktet.

I tillegg til det digitalt tilgjengelige arkivmaterialet, har alt av ExxonMobil Norge deponerte arkivmateriale eldre enn 1960, blitt fritt tilgjengelig for publikum hos Statsarkivet i Stavanger.