Konferansen har fått tittelen Å sikta mot stjernene, som refererer til Tim Berners-Lee (oppfinnaren av World Wide Web og leiar av World Wide Web Consorium (W3C)), sin 5-stjerners skala for publisering av data. Systemet klassifiserer data frå .

På programmet står blant anna innlegg frå:

Riksarkivet står, saman med Riksantikvaren, Kultur - og naturreise, Digisam i Sverige og Kulturrådet som vertskap og tilskiparar. Dette er andre året det vert arrangert Nordlod-konferanse. Siste gang var i Malmø i 2013. Dette er eit vært godt høve til å læra meir om RDF og semantiske teknologiar.

Påtroppande Riksarkivar Inga Bolstad opnar konferansen.

Påmelding og program:

http://goo.gl/NGC1uF