Kieltraktaten eller Kielfreden var et resultat av kriger og storpolitikk i Europa. Mens kong Frederik 6. av Danmark-Norge sto på Napoleons side, valgte Sveriges konge den andre siden. Napoleons store tap høsten 1813 førte til at Frederik 6. måtte avstå Norge for å unngå svensk invasjon i Danmark. Les mer om Kielfreden og dens konsekvenser for Norge på bloggen vår Dokumentene forteller: http://dokumenteneforteller.tumblr.com/