Oppgradering av nettverket vil gå relativt fort. Det som kan ta noe tid er oppgradering av webserverene.

Underveis vil det bli informert om nedetiden på www.arkivverket.no .

Vi beklager brydereriet dette vil medføre for den enkelte.

Mvh

Arkivverkets It-avdelingen