Tema for SAMDOK-konferansen 2013 er "Arkiv i e-forvaltning". Her samles foredragsholdere og deltakere fra mange sektorer i både inn- og utland rundt temaer som vi håper vil presentere et bredt bilde av hva som rører seg på dette feltet.

Tirsdag 3/12 vil være viet overordnede føringer og strategier, mens tre parallellsesjoner onsdag 4/12 tar for seg mer praktiske tilnærminger og konkrete vinklinger.

Konferanseprogram.

Meld deg på her.