Riksarkivet ønsker velkommen til høstens andre "I en sofa på arkivet". Arrangementet finner sted tirsdag 8. oktober kl 18.00. Tema for kvelden: Rødt mot blått på Norges viktigste talerstol.

Det Norske Studentersamfund (DNS) fyller 200 år i år. Vi feirer med et tilbakeblikk til tiden da Studentersamfundet i Oslo var en av landets viktigste talerstoler. Hva skjedde under opprørstiden på 1960- og 70-tallet? Georg Apenes, tidligere konservativ formann i DNS, og Helge Rønning, radikal motkandidat og styremedlem, møtes til samtale med professor John Peter Collett som har arbeidet med historien til Universitetet i Oslo. Arkivet til DNS oppbevares i Riksarkivet, og som ramme rundt samtalen får vi høre digitaliserte lydbåndopptak fra møter og kulturinnslag i Studentersamfundet fra 1950-, 60- og 70-årene.

Sted: Riksarkivbygningen ved Sognsvann i Oslo.

Alle er velkomne! Gratis inngang.

Les hele programmet for høstens rekke av "I en sofa på arkivet"

Les og hør NRK-innslag med historiske lydopptak fra Studentersamfundet