Bruken av sakkyndige råd har stått sentralt i organiseringen av den statlige undervisningsadministrasjonen helt fra slutten av 1800-tallet, men særlig etter 1945. Mange av disse sakkyndige råd er nå nedlagt, og arkivene er avlevert til Arkivverket. Denne veiledningen tar bl.a. sikte på å belyse hvilke oppgaver som har vært tillagt de enkelte råd, og hvordan de er blitt bygd opp. Veiledningen tar også sikte på å vise hvordan oppgavene er blitt videreført og utviklet gjennom administrative endringer.

Veiledningen tar hovedsaklig for seg de sakkyndige råd som har hatt oppgaver rettet mot grunnskolen og den videregående skolen. Dette betyr at råd som bare har hatt oppgaver innenfor universitets- og høgskolesystemet, ikke er omtalt.

Veiledningen gir en nyttig oversikt over utviklingen av sakkyndige råd innenfor undervisningssektoren, og kan stimulere studenter og forskere til økt bruk av arkivmaterialet etter disse. Veiledningen er også ment å være en hjelp for Arkivverkets ansatte når det gjelder å håndtere henvendelser fra publikum i forbindelse med dokumentasjon av de sentrale rådene innenfor undervisningssektoren.

Seniorrådgiver Anne Hals har skrevet veiledningen.

Heftet er nr. 24 i serien Rapporter og retningslinjer. Det er gratis og kan fås ved henvendelse til Riksarkivets bibliotek: biblioteket@arkivverket.no.

Nedlastbar pdf-versjon av veiledningen, Råd for undervisning, er også tilgjengelig på våre hjemmesider.