I disse åtte månedene var Christian Frederik, tronfølgeren i Danmark-Norge, norsk stattholder og kommanderende general. Erfaringene fra disse månedene var avgjørende for at han valgte å bli i Norge da nyheten om freden i Kiel 14. januar 1814 nådde ham.

Følg Christian Frederik i denne perioden og les om de viktige oppgavene og utfordringene han sto overfor og hvordan han løste dem.