Det dreier seg ikke om alle slags merker, bare de som følger bestemte heraldiske regler. For Norges del står kommunevåpnene mest sentralt.

I en ny rapport blir denne heraldiske virksomheten beskrevet.