Forutsetning for tildeling er at masteroppgaven er fullført innen juli 2015 og at studenten tillater at innhold fra masteroppgaven kan brukes av Riksarkivet til sin jubileumsbok i 2017 eller til andre informasjons- eller formidlingsformål.

I løpet av høsten vil vi tilsette en forfatter til å skrive vår 200-års historie. Forfatteren vil tilby seg å være bi-veileder for studenter som velger seg en oppgave knyttet til Riksarkivets historie.

Søknaden må inneholde:

  • Personalia
  • Kontoopplysning
  • CV med karakteropplysninger
  • Grunnskisse/disposisjon for masteroppgaven
  • Anbefaling fra veileder

Søknadsfrist: 30. september 2013.

Søknadene sendes til Riksarkivet v/Øyvind Ødegaard, Pb 4013 Ullevål Stadion, 0806 Oslo eller på e-post: oyod@arkivverket.no

Nærmere opplysninger om kan fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Øyvind Ødegaard på tlf 22 02 26 12.