Boken Eidsvoll 1814, opprinnelig laget til grunnlovsjubileet i 1989, er nå kommet i ny, bearbeidet utgave. Den skiller seg fra annen litteratur på området ved å være basert utelukkende på originalkilder fra 1814. Gjennom utdrag fra kildene følger boken begivenhetene under riksforsamlingen på Eidsvoll dag for dag.

Eli Fure sto for utdrag av kildene og de sammenbindende tekstene, Knut Mykland skrev forordet. Boken ble fort utsolgt og har vært vanskelig å oppdrive på antikvariater. Det var én grunn til å produsere en nyutgivelse til 200-års jubileet neste år. En annen grunn var at bildestoffet med fordel kunne forbedres. Den nye utgaven er gjennomillustrert av Bente Engelsen, blant annet med foto av dokumenter fra Riksarkivet.

De tekstlige endringene i den nye utgaven er små, fremfor alt er det de nye illustrasjonene i farger som gjør at boken har fått ny aktualitet. Samtidig er den en førsteklasses oppslagsbok for alle som vil vite mer nøyaktig hva som ble sagt og gjort på Eidsvoll, der og da.

Boken er gitt ut på Dreyers Forlag.