Den handler om folkets møter med Kong Haakon under kroningsdagene i Trondheim i 1906.

Møt tyven og treskjæreren Hompland, en fisker fra Frøya med syv sønner, en skeptisk svensk journalist og andre historier fra arkivene!

Kl. 18.00 Velkomst!
Maria Press forteller om utstillingen
18.30 – 20.00 omvisninger i Arkivsenteret

Tips: Utstillingen "Fra Berliner til Buick" Kongelige  kjøretøyer 1906-1945, som er regjeringens gave til kongeparets 75-årsdager, åpner i  Dora kl. 16 samme dag. Du kan få med deg begge utstillingsåpningene!

Løve laget av J.Hompland ca. 1906. Foto: M.Press

Løve laget av J.Hompland ca. 1906. Foto: M.Press

Da folket fikk en Konge

Da folket fikk en Konge