Et helt sentralt arkiv for all forsking om Norge i de dramatiske årene 1813-1814 er nå digitalisert av Riksarkivet. Dokumenter fra det nye Norges fødsel er dermed gjort tilgjengelige for enhver.
 
I arkivet finner du dokumentene etter stattholder, regent og til slutt konge i Norge, Christian Frederik, i tiden fra mai 1813 til oktober 1814.

Les mer om arkivet

Den 21. mai 1813 – for 200 år siden – gikk prins Christian Frederik i land på Hvaler etter en krevende seilas over Kattegat.

Les mer om møtet med Norge

Prins Christian Frederik, tronfølger til det dansk-norske riket, steg  21.mai 1813 steg i land på Kirkøya i Hvaler. Kongen hadde sendt ham til Norge for å ivareta rikets interesser mens krigene raste i Europa.  Christian Frederik ble stattholder, regent og til slutt konge i Norge før han måtte abdisere og reise tilbake til Danmark i oktober 1814. Under navnet @ChrFrederik vil han jevnlig vil twitre fra oppholdet sitt i Norge.

Følg Christian Frederiks opphold i Norge på twitter: @ChrFrederik