Tirsdag 3. vil være viet overordnede temaer. Onsdag 4. tar vi for oss mer praktiske tilnærminger og konkrete vinklinger i tre parallellsesjoner .