Årets første nummer av Bergensposten

05.03.2013

Det første nummeret av Bergensposten for i år er no tilgjengeleg i papir og på nettsidene. Les mer...

Heider til fotograf i Statsarkivet i Stavanger

01.03.2013

I går vart Statsarkivet i Stavanger sin fotograf, Anne Karin Jåsund, utnemnd til æresmedlem under årsmøtet til Rogaland fotograflaug. Ho er den første kvinna i Rogaland som oppnår denne heideren. Les mer...

I en blå sofa på arkivet 5. mars 2013 kl. 18

26.02.2013

Stemmeretten: En trussel mot hjemmet? Riksarkivet feirerer 100 år med allmenn stemmerett! Hvem ledet kampen for kvinners politiske rettigheter? Og hva oppnådde de? Les mer...

Høring av nye felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for statsforvaltningen

21.02.2013

Høringen er nå avsluttet og høringssvarene er lagt ut på våre nettsider. Les mer...

1910-tellinga på Apps4Norge

07.02.2013

Folketeljinga 1910 blir tilgjengeleg som offentlege data. Les mer...

Nytt tema: Stemmerettsjubileet

30.01.2013

Stemmerettsjubileet er et nytt tema på nettsidene våre. Les mer...

Det 6. norske arkivmøtet

29.01.2013

Nå er programmet for det 6. norske arkivmøte i Ålesund 17.-19. april publisert, og det er åpnet for påmelding. Les mer...

Stort besøkstal hos Digitalarkivet

17.01.2013

TV-serien Hvem tror du at du er? og nyhendeinnslag gjer alle lysten på å grava i slekta. Då er Digitalarkivet rette staden å byrja - og det ser me at mange har funne ut av allereie! Les mer...

Finn din slekt!

14.01.2013

I Arkivsenteret på Dora i Trondheim kan du få hjelp på kveldstid med å spore opp dine slektninger i arkivene - hver tredje torsdag i måneden kl. 18-20. Les mer...

Norges eldste tingbok er 400 år!

11.01.2013

Den 11. januar 1613 ble det avholdt møte i Bjerkreims skipreieting. Rettsmøtet ble administrert av sorenskriveren Niels Høgh med tolv domsmenn. Dette er det eldste protokollerte tingmøte som er bevart i landet. Les mer...