Nordisk rapport om heraldikk

05.06.2013

Visste du at riksarkivene i de nordiske landene også har oppgaver i forbindelse med de visuelle kjennetegnene til offentlige myndigheter? Les mer...

Status for bevaringsregler for kommunal sektor

04.06.2013

Riksarkivet har oppsummert innspillene fra høringen om forslag til nye bevarings- og kassasjonsbestemmelser for kommunene og fylkeskommunene (BK OFFSEK-kommune). Les mer...

Da folket fikk en Konge - utstillingsåpning

30.05.2013

Arkivsenteret i Trondheim åpner en utstilling 4. juni med tittelen "Da folket fikk en Konge". Les mer...

Matminner i arkivene

23.05.2013

Gamle kakeoppskrifter og biter av brød. Arkivene inneholder rester etter mangt et måltid. Les mer...

Christian Frederik

21.05.2013

I de åtte månedene fra slutten av mai 1813 til slutten av januar 1814 var Christian Frederik, tronfølgeren i Danmark-Norge, norsk stattholder og kommanderende general. Riksarkivet følger Christian Frederik hver måned i resten av 2013 og presenterer viktige oppgaver og utfordringer han sto overfor. Les mer...

Høyring av revidert standard for kyrkjebokregistrering - Kyrre 2.0

17.05.2013

16. mai 2013 sende Arkivverket på høyring ei ny utgåve av Kyrre - standard for registrering av kyrkjebøker i Noreg. Høyringa er ope for alle. Frist for innspel er 1. juli 2013. Les mer...

4000 har prøvd den historiske valgomaten

07.05.2013

Hvem ville du stemt på i 1915? Les mer...

Unikt Quisling-materiale blir lagt ut på nett

08.04.2013

Riksarkivet sitt vårslepp er i 2013 vigd Vidkun Quisling, og inkluderer materiale som til no har vore utilgjengeleg.
Les mer...

Privatarkivkonferanse i Sandefjord

21.03.2013

Riksarkivaren arrangerer privatarkivkonferanse i Sandefjord i samarbeid med Kulturrådet og Landslaget for lokal- og privatarkiv. Fokus er på kystkulturdokumentasjon, arkivpolitikk og koordinering av privatarkivarbeidet. Les mer...

LoCloud

18.03.2013

Den 19. og 20. mars er det avspark for prosjektet LoCloud. Riksarkivar Ivar Fonnes ønsker 34 partnere fra 28 land velkommen til prosjektet og til Riksarkivet.
Les mer...