I en sofa på arkivet høsten 2013

13.08.2013

Velkommen til den fjerde sesongen av “I en sofa på arkivet”. Politisk historie er et stikkord for høstens program. Vi skal diskutere landets ledere og ulike politiske strømninger fra 1814 til idag. Les mer...

Nytt nummer av Bergensposten

01.08.2013

Sommarutgåva av Bergensposten er no tilgjengeleg på nett og i papir. Dette er det andre nummeret i år frå Statsarkivet i Bergen. Les mer...

Utlysning av masterstipend i historie

31.07.2013

Riksarkivet er 200 år i 2017, og i den forbindelse lyser vi ut inntil fire masterstipender i historie, hver på kr. 50.000,-. Alle masterstudenter i historie ved universiteter og høyskoler er søknadsberettiget. Utbetaling av stipendiene vil etter planen skje i løpet av 2013. Les mer...

Bryllupets dronning

30.07.2013

Mange par gifter seg i løpet av en sommer. Arkivene kan fortelle oss om hvordan bryllup gikk for seg før i tiden. Les mer...

Siste nytt. Stopp.

24.07.2013

I midten av juli 2013 sendes verdens siste telegram i India. Dermed er det slutt for en oppfinnelse som revolusjonerte mulighetene for å kommunisere raskt over lange distanser. I Riksarkivet finnes en rekke telegrammer som gir korte tidsbilder fra begivenheter i fortiden. Les mer...

Kornforsyningen i Norge i 1813

11.07.2013

”Det vigtigste for Norge, og hvorved Norge best befæstes i mod alle Fiender, er Tilførsel af Korn” skrev kongen i sin hemmelige instruks til Christian Frederik 10. mai 1813. Les mer...

På reisefot i arkivene

25.06.2013

Ferietid er reisetid for mange. Skal du ut på Norges ”slemmeste” vei eller kanskje spise på restaurant i Paris med ” fortrinlig Betjening”? Arkivene inneholder mye materiale som forteller om hvordan vi har reist. Les mer...

Riksarkivet søker ”wikipedian-in-residence”

24.06.2013

Arkivverket ønsker i 2013 å komme i gang med en større satsing for å styrke arkivfeltet på Wikipedia. I den anledning ønsker vi å knytte til oss en ”wikipedian-in-residence” som kan veilede og hjelpe oss i gang med denne satsingen. Les mer...

Nordisk rapport om heraldikk

05.06.2013

Visste du at riksarkivene i de nordiske landene også har oppgaver i forbindelse med de visuelle kjennetegnene til offentlige myndigheter? Les mer...

Status for bevaringsregler for kommunal sektor

04.06.2013

Riksarkivet har oppsummert innspillene fra høringen om forslag til nye bevarings- og kassasjonsbestemmelser for kommunene og fylkeskommunene (BK OFFSEK-kommune). Les mer...