Kulturminister Hadia Tajik presenterer Stortingsmelding om arkiv.  Foto: Kulturdepartementet/Nybo

Kulturminister Hadia Tajik presenterer Stortingsmelding om arkiv. Foto: Kulturdepartementet/Nybo

Kulturministeren la vekt på arkivpolitikkens mål, å sikre arkiv som har stor kulturell verdi eller forskningsverdi og dessuten å ta vare på rettslig dokumentasjon og viktig forvaltningsdokumentasjon under sin presentasjon av meldingen. 

Riksarkivar Ivar Fonnes var svært glad over kulturminister Hadia Tajiks besøk i Riksarkivet. - Jeg er glad og stolt over at hun valgte å legge fram arkivmeldingen hos oss. Det betyr mye for oss endelig å få den første stortingsmeldingen om arkiv. 

Til kulturminister Hadia Tajiks pressemelding om den første stortingsmelding om arkiv

Til Meld. St. 7 (2012-2013) Arkiv.