Studieprogrammet er delt i to enheter:

  1. Grunnenhet – gir 30 studiepoeng
  2. Spesialenhet – gir 15 studiepoeng

Mer informasjon finnes på: http://www.arkivakademiet.no/
Søknadsfrist for studieåret 2012/2013: 15. april 2012.