Registeret er en del av UNESCOs internasjonale arbeid, og Memory of the World kan for dokumentarven bli det som World Heritage er for kultur- og naturminner.

Det nasjonale Memory Of the World-registeret i Norge arrangerer oppstartkonferanse 30. mars 2011, kl. 10:30 – 16:30
Riksarkivet, Folke Bernadottes vei 21 i Oslo. Påmelding innen 21. mars til Norsk kulturråd ved anita.eik@kulturrad.no.