Det digitaliserte materialet i årets vårslipp består av komplette vedtaks- og resolusjonsprotokoller fra alle de fem norske regjeringene som var virksomme i Norge og England under krigen. For første gang kan alle som ønsker det sitte hjemme i sin egen stue og bla gjennom regjeringenes protokoller for krigsårene.

Riksarkivet publiserer i årets vårslipp over 15 000 dokumentsider fra krigsårene som tidligere har vært unntatt offentlighet. Det er alle regjeringsprotokollene fra 2. verdenskrig som nå er digitalisert og gjort tilgjengelige på Digitalarkivet: Quislings første kuppregjering aprildagene 1940, Administrasjonsrådet sommeren 1940, de Kommissariske statsråder 1940-1942, Quislings andre NS-regjering 1942-1945 og Nygaardsvold-regjeringen i London 1940-1945. Her kan interesserte studere fem forskjellige regjeringers vedtak og bestemmelser. Blant dem er kongens nei, Quislings forbud mot aviser, forslag om barnekongen Harald, NS-regjeringens frustrasjon over tyskerne og Quislings vedtak om kun ett helseblad i Norge.

– Frem til nå er det bare forskere som har kunnet se i disse regjeringsprotokollene, men selv blant faghistorikerne er det bare et fåtall som har benyttet seg av muligheten, sier Øyvind Ødegaard, Avdelingsdirektør for Riksarkivets publikumsavdeling.

Nå som de er blitt fritt tilgjengelige, også på Riksarkivets nettsider, kan alle bla i dem og se på både skjellsettende og mindre viktige vedtak.

– En mulighet som nå åpner seg er å sammenligne vedtakene fra regjeringene i Norge og Nygaardsvold-regjeringen i London. Brukte de samme språk, hadde de samme arbeidsform og behandlet de samme type saker? Vi håper mange fagpersoner og historieinteresserte vil studere protokollene, sier Ødegaard.

Dette er andre gang Riksarkivet gjennomfører et vårslipp av digitaliserte dokumenter. Det tas sikte på å publisere flere tusen spennende dokumenter hvert år fremover. De første årene frem til 2014 vil man konsentrere seg om dokumenter fra andre verdenskrig i Norge. Hensikten med Riksarkivets vårslipp er at nylig frigitte dokumenter blir digitalisert og gjort tilgjengelige på nett. Vi gjorde det for første gang i 2010. Inspirasjonen er hentet fra Storbritannia, Australia og USA, hvor ”record releases” er store mediebegivenheter hvert år.

Riksarkivets vårslipp 2011