-Dette er svært gledelig , sier riksarkivar Ivar Fonnes. -Betydningen av å ta vare på arkivene etter sentrale bedrifter kan neppe overvurderes. Når historien om etterkrigstiden skrives vil dette arkivet være en viktig primærkilde. Selvaag Gruppen viser med dette et stort samfunnsansvar.

Plakat for Selvaaghuset

Plakat for Selvaaghuset

Arkivet er på over 400 hyllemeter og er et prosjektbasert arkiv. Det består av tegninger, prosjektering og kommunikasjon med offentlige myndigheter. Arkivet før 1950 er fritt tilgjengelig, mens det øvrige arkivet er klausulert. Adgang gis etter søknad om innsyn til arkiveier, Selvaag Gruppen.

Riksarkivet har allerede mottatt første del av arkivet. Tegningene til Ekeberghuset, Selvaagbyggs første hus, er en del av denne avleveringen. Med Ekeberghuset viste Olav Selvaag at det var mulig å bygge billige boliger med tilfredsstillende standard til de mange trengende etter okkupasjonen. Dette var starten på en ny epoke i norsk bygningshistorie.