Fotoarkivet omfatter materiale etter Myres Pressebyrå og Sturlasons Pressebyrå (Myre ble oppkjøpt av Sturlason på 30-tallet). Det består av fotografier som er innkjøpt fra utenlandske byråer, men også fra norske fotografer samt Myre og Sturlasons egne bilder. Etter å ha ligget urørt i en bygårdskjeller på Majorstua siden 1979, begynte arbeidet med å flytte samlingen over til Riksarkivet høsten 2010.
– Pressearkivet er en viktig del av Sturlason AS Polyfotos identitet, og ved å flytte samlingen til Riksarkivet vil vi sikre bildene for all fremtid. Vi ønsket at samlingen skulle forbli intakt og at vi kunne ta del i sikring og registrering av materialet. Gjennom samarbeidsprosjektet med Riksarkivet har vi fått mulighet til dette, sier Espen Sturlason, daglig leder og tredje generasjon i Sturlason AS Polyfoto.

Prosessen med å få sortert og registrert bildene er i gang. De fleste bildene er forsynt med opplysninger om motiv, oftest også sted og dato, og er systematisert slik at den lar seg finne frem i. Det er en svært stor samling, og man vet ennå ikke hvor mange fotografier den inneholder.
– Det er flere års arbeid som ligger foran oss. Grovt regnet er det snakk om opp mot en million fotografier, men det er et veldig usikkert anslag. Det vi imidlertid er sikre på, er at vi kommer til å finne mange godbiter, sier Sturlason.

Pressearkivet sikres og gjøres etter hvert tilgjengelig for allmennheten hos Riksarkivet. Målet er å katalogisere og digitalisere samlingen og gjøre den søkbar på nettet.
– Denne enorme fotosamlingen representerer en viktig historisk og kulturhistorisk samfunnsdokumentasjon. Den er en skattkiste for alle som interesserer seg for historie og fotodokumentasjon, og overtakelsen er en sjelden mulighet for oss, sier Vilhelm Lange, underdirektør, seksjon for privatarkiver hos Riksarkivet. – Samlingen vil være viktig for Riksarkivets egen formidlingsvirksomhet, og vil dessuten ha stor interesse for forskere og andre brukere.

Flyttingen av Sturlasons Pressebyrås billedarkiv er blitt støttet av Norsk Kulturråd og Fritt Ord.