Riksarkivaren nedsatte i 2010 et prosjekt som skulle utarbeide nye bevarings- og kassasjonsbestemmelser for offentlig sektor. Det startet med en funksjonsbasert kartlegging i januar 2011. Prosjektet presenterer nå funn fra kartleggingen på bloggen: http://www.arkivverket.no/blogg/bkoffsek/.

Rapportene vi presenterer er utkast. De kan per dags dato ikke brukes til å gjennomføre kassasjon.

Vi tar gjerne imot innspill.