Før måtte du reise til et statsarkiv hvis du skulle dukke ned i slektsgranskernes kilder, eller du måtte dra til et bibliotek som hadde kildene på mikrofilm. Nå kan du sitte hjemme, slå på PCen og sette i gang. De viktigste kildene er digitalisert og tilgjengelig på våre nettsider i Digitalarkivet.

  • Folketellingene for 1801, 1865, 1875, 1900 og 1910 er transkribert og søkbare på navn.
  • Alle avleverte kirkebøker fra slutten av 1600-tallet og fram til omkring 1930 er skannet, du kan sitte hjemme og bla deg fram i primærkilden. De er nøyaktig slik den en gang ble skrevet. De eldtste kirkebøkene kan være vanskelig å lese, de er skrevet med gotisk skrift. Ikke gi opp, du blir flinkere etter hvert som du får erfaring. Det kan også være at du kan få hjelp fra andre slektsgranskere i Digitalarkivets brukerforum.
  • Arveskifter inneholder verdifull informasjon. Ved fordelingen av boet ble arverett og slektskapsforhold klarlagt og notert i skifteprotokollen. Fordelingen av boet gir oss oversikt over arvingene og hvordan disse var beslektet med avdøde. Skifter fra 1650- tallet og fram til ca. 1850 er skannet. De også kan være vanskelig å lese.

Lykke til!