Luksusskatt

21.02.1711 ble det bestemt at alle måtte betale skatt ved kjøp av sko. Men det var ikke bare sko som ble skattlagt ved denne forordningen. Ekstraskattene ble presentert som en luksusskatt på de ting "hvoraf de fleeste sig meere til Overdaadighed end af Fornødenhed betiene".

Bakgrunnen for ekstraskattene var behovet for penger til den store nordiske krig.

Kilde for slektsgranskere

For slektsgranskere kan disse skattelistene være en super kilde. Siden skoskatten på landet omfattet hele befolkningen, er listene en viktig slekts- og gårdshistorisk kilde, selv om det ikke alltid er oppgitt navn på alle familiemedlemmene.
Listene finnes i fogde- og byregnskapene i arkivet etter Rentekammeret, som oppbevares i Riksarkivet.
 

Flere historier om skoskatt

Les flere historier om skoskatten, blant annet om Even dro til byen for å kjøpe sko i 1711 og ble rammet av skoskatten, og Oluf Anker som måtte stå for innkrevingen av skoskatt i Østre kvarter i Kristiania.