I utstillingen kan du blant annet se hele brevet som den russiske revolusjonære diplomaten Aleksandra Kollontaj, en ivrig feminist og foredragsholder, skrev til en russisk partikollega. I brevet er hun oppgitt over de halvsøvnige, uengasjerte kvinnene som strikker og småprater fremfor å lytte til hennes budskap. Du kan også se nøyere på regnskapet over alle utgiftene i forbindelse med kongehyllingen på Akershus i 1648.

Til utstilllingen